DOCENTES PASCALINOS INICIAN 2015 CON SEMANA DE ACTIVIDADES