PASCALINAS PARTICIPAN EN CONCURSO DE “ARTE PREVENTIVO”