SEGUNDA REUNIÓN ANUAL DE COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL BLAS PASCAL SCHOOL